top of page
davali_kapak-1200.jpg
Davalı
Enis Batur

Deneme, Sinema
Deleuze ve Sinema
Kapak görseli: Bülent Erkmen’in Orson Welles’in Dava filmi için tasarladığı afişten detay, 2014
Mayıs 2014
ISBN 978 975 8686-75-9
15 sayfa, 13 x 18 cm
Amerikan karton 250 gr

Enso creamy lux 70 gr
10 tl

Edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanması çoğunlukla sorunlu olmuştur. Orson Welles'in Dava'sı bu zorluğu aşabilmiş en çarpıcı örneklerden biri. Welles Kafka'nın romanını sinema için salt bir edebi malzeme olarak görmemiş, metni kendi dilinde, hareketli imgelerle yeniden yazmaya girişmiştir. Welles'in Dava ile bir davası olduğu açıktır. Nasıl işlediğini kestiremediğimiz "Yargı" karşısında, o da her birimiz gibi "davalı"dır: "Suçum benden önce vardı."

Üçüncüsünü düzenlediğimiz "Deleuze ve Sinema" başlıklı etkinlik çerçevesinde gösterilen Welles'in filmi üzerine Enis Batur bu kapanmayan "dava"yı yeniden ele alan kısa bir metin kaleme aldı. Romandan filme, Kafka'dan, arada Max Brod'dan geçerek, Welles'e uzanan süreç şu sorunun etrafında düğümlenmiş hep: Joseph K.'yı (beni) ne ile suçluyorsunuz?

“Sayısız daktilo makinasının tuşlarından doğan uğultunun arasından geçen Josef K., kendi tutanağına doğru sürüklenir. İşleyip işlemediğini bilmediği, bilemeyeceği suçu iplerine dolandığı ağın merkezinde işlenmektedir.”

Bir koridor daha.


> Deleuze ve Sinema III: Dava / Orson Welles

bottom of page