top of page
ac_yazi11_kapak_lr.jpg
Aç Yazı
Aç Yazı Dergisi
Sayı 11
Aralık 2020

Editör: Alpagut Gültekin
Kapaktaki eser: Antonio Cosentino
Sayfa düzeni: Bülent Erkmen
ISSN 2149-0295
80 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
120 tl

İÇİNDEKİLER

Emrah Yolcu __ Kendüsüz Sefer
Yûnus Emre __ evvel kadîm öndin sona zevâli yok sultân benem
__ evvel benem âhir benem cânlara cân olan benem
__ benüm cânum uyanukdur dost yüzine bakan benem
Kaygusuz Abdal __ Kaplu kaplu bağalar
Pir Sultan Abdal __ Bu yıl bu dağların karı erimez
__ Gel benim sarı tanburam
Karacaoğlan __ Kâdir Mevlâm seni öğmüş yaratmış
__ İncecikten bir kar yağar
Ahmet Soysal __ Pir Sultan Abdal
Melih Duygulu __ Uzun Hava: Müzikte “Serbestlik” ve “Özgürlüğün” Buluşma Noktası
Armağan Ekici __ Oniki
Robert Johnson __ Hüzün Vaazı (çev. Ayberk Erkay)
Ma Rainey __ Prangalı Mahkumlar (çev. Ayberk Erkay)
Peter Green __ Yeşil Manalishi (çev. Ayberk Erkay)
Gherasim Luca __ Tüy bedeni (çev. Ayberk Erkay)
Stanislas Rodanski __ Dikey Gece (çev. Ayberk Erkay)
Merve Çanak __ muhtaç sözlük
__ başka dünyalar üzerine
__ iyileşme şiiri
Emrah Yolcu __ Kafir Çatalı
Henri Michaux __ Yaşamın Yolunda, Paul Celan… (çev. Engin Soysal)
__ Gün, Günler, Günlerin Sonu (çev. Engin Soysal)
Ufuk Üsterman __ KAYAlar…

>  “Aç Yazı”nın bu sayısı Munken Pure 120 gr kağıda 500 adet basıldı. Kapağı boş bırakılan 32 nüsha numaralandırıldı. Bu 32 nüshanın her birinin kapağına Antonio Cosentino bir desen çizdi ve imzaladı. 6 nüsha sanatçıya, 6 nüsha yayınevine ayrıldı, 20 nüsha koleksiyonerlere sunuldu.

bottom of page