top of page

"Mekan sorunsalını her yanıyla kurcalamaya çalışan eleştirel bir dergi Doxa. Farklı farklı alanlara açılmaktan çekinmeyen bir tavrı geliştirmeye özen gösteriyoruz orada. Yerel-evrensel ayrımına takılıp kalmadan, yereli evrenselin bir parçası, evrenseli de yeryüzü yerelliklerinin doğal bütünü kabul edip bakış açımızı olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Bu çoklu yanıyla ilgi görse de, yine bu özelliğinden dolayı mesafeyle yaklaşanlar da oluyor Doxa’ya. Her sektör kendi uğraş alanının sınırları içinde düşünmeye alışmış ne yazık ki. Doxa’da Melih Cevdet şiiriyle karşılaşınca dudak bükenler çıkabiliyor örneğin. Öte yandan, gördüğü ilgi ve destekten cesaret bularak 9. sayıdan itibaren ayrı bir edisyon olarak İngilizce de yayımlanacak Doxa. Niye böyle bir işe kalkıştığımızın yanıtı şu: Dünyanın yuvarlak olduğundan emin olmak istiyoruz."

Norgunk

["Dünyanın yuvarlak olduğundan emin olmak istiyoruz", söyleşi: Elif Bereketli, 
Cumhuriyet Kitap Eki, 3 Aralık 2009
]

TÜM SAYILAR
TÜM SAYILAR
KÜNYE
KÜNYE

Doxa
Mekân, tasarım, eleştiri dergisi

Yerel süreli yayın
ISSN 1306-3006

Editör
Ayşe Orhun Gültekin

Tasarım danışmanı
Sevtap Yakın Yavuz

İngilizce çeviri danışmanı
Lewis Johnson

İletişim

doxa@norgunk.com

Doxa_Logo.jpg
bottom of page