top of page
Ac_Yazi_13_lr.jpg
Aç Yazı
Aç Yazı Dergisi
Sayı 13
Eylül 2021

Editör: Alpagut Gültekin
Kapaktaki eser: Leylâ Gediz
Sayfa düzeni: Bülent Erkmen
ISSN 2149-0295
80 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
120 tl

"İlhan Usmanbaş 100 yaşında"

İlhan Usmanbaş, beş yıl oluyor, notalarını bir üniversiteye, kitaplarını bir başka üniversiteye, evini bir eğitim vakfına bırakıp hayatın sakin bir kıyısına çekildi. Ama hâlâ, geleceğe inançla, yolumuza fener tutmayı sürdürüyor.

Bakışsız Bir Kedi Kara üzerine düştüğü notlarda, “Şiirin özgür umursamazlığı müziğin katı kurallarını baştan çıkarmıştır,” diyordu. Nasıl nefes açıcı bir cümle! Bir yerde, “İçiçe üç metin vardır, birbiri üzerine çekilmiş, fakat kaymış kopyalar gibidir.” Kırma, koparma, ayırma, bozma, parçalama, yıkma… ve yeniden kurma. Sadece bestecinin değil, bütünlük ülküsü peşinde koşan şairin, yazarın da girdabına kapıldığı eyleme biçimlerinin başında geliyor bunlar. Metni ince gören, müziğini onu karşılayan kritik açıya ustalıkla yerleştirebilen Usmanbaş’a ve yüzüncü yaşına selam! 

Son zamanlarda, nedense, günün her dilimini kana kana uçmaya ayıran kırlangıçları izlerken İlhan Hoca düşüyor aklıma. Nedeni belli: Kırlangıçların uçma tutkusunu örnek almalıyız.

 

Mehmet Nemutlu

24 Temmuz 2021

İÇİNDEKİLER

Yiğit Aydın __ Usmanbaş, Üç Sonatin ve Tarihselleşme

Armağan Ekici __ Kâreler 

Yiğit Özatalay __ İlhan Usmanbaş’la Söyleşi 

İlhan Usmanbaş __ Bestecinin yaratma koşulları

__ Şiir ile Müzik... kafeslerde!

__ XX. Yüzyıl’da Müziğin Gelişimi

__ “Ölümsüz deniz taşlarıydı” üzerine günce notları

__ Günceden

Edmond Jabès __ İster göçebe olsun... (çev. Ayberk Erkay)

__ Ben bir suskunum... (çev. Ayberk Erkay)

__ Benim olmayan toprakları... (çev. Ayberk Erkay)

Wallace Stevens __ Saat On’un Açılan Gözleri (çev. Roman Karavadi)

__ Şiir Tahripkâr Bir Kuvvet (çev. Roman Karavadi)

Emrah Yolcu __ Kanımın Buharında Kar Yağarken

__ Thich Quang Duc

__ Sutal

__ Bana Çöl Gerek

Roman Karavadi __ gölgemi gördüm mavi çiçeklerin arasında

__ Moby Dick’in sesi

Ceylan Yayla __ Gece Yarısı

Benjamin Péret __ El Ele (çev. Ayberk Erkay)

>  “Aç Yazı”nın bu sayısı Munken Pure 120 gr kağıda 500 adet basıldı. Kapağı boş bırakılan 32 nüsha numaralandırıldı.  Bu 32 nüshanın her birinin kapağına Leylâ Gediz bir müdahalede bulundu ve imzaladı. 6 nüsha sanatçıya, 6 nüsha yayınevine ayrıldı, 20 nüsha koleksiyonerlere sunuldu.

Aç Yazı 13 / Aç Yazı için 32 kapak / Leylâ Gediz

4 Kasım 2022, Dirimart

bottom of page