top of page
ampirizm-ve-oznellik_kapak_1200.jpg
Ampirizm ve Öznellik
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ece Erbay
Kapaktaki eser: Tiraje
1. baskı, Eylül 2008

3. baskı, Mart 2021
ISBN 978 975 8686-45-2
164 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Empirisme et subjectivité
110 TL

Deleuze’e göre Hume bir psikologdan önce bir sosyolog, bir ahlakçıdır; temelde insanın bilimini yapmayı amaçlar. Şu kritik soru Hume felsefesinin hep merkezinde yer almıştır: Zihin doğa değildir, zihnin doğası yoktur. Peki nasıl olur da zihin bir insan doğası haline gelir?

“Bütün iyi yazarlar en azından zihin psikolojisinin imkânsızlığı üzerinde anlaşırlar. Bilincin bilgiyle özdeşleştirilmesini bu kadar titizlikle eleştirmeleri işte  bu yüzdendir. Bunlar bir tek, zihne bir doğa kazandıran etmenlerin belirlenimi konusunda farklılık gösterirler. Bu etmenler kimi zaman bedendir, yani madde: Bu durumda psikoloji yerini fizyolojiye bırakmalıdır. Kimi zaman tikel ilkelerdir, yani maddenin psişik bir dengi, ki psikoloji bunda hem tek mümkün nesnesini hem de bilimsel koşulunu bulmaktadır. Çağrışım ilkeleriyle Hume, daha zor ya da daha cüretkâr olan bu ikinci yolu seçmiş olur. Materyalizme olan sempatisi ve aynı zamanda bunun karşısındaki tereddüdü de bundan kaynaklanır.”

Zihin verilidir. Hiçbir şey imgelem tarafından yapılmaz, her şey imgelemin içinde yapılır.

İÇİNDEKİLER

 

 

I. Bölüm

Bilgi Problemi ve Ahlak Problemi

 

II. Bölüm

Kültür Dünyası ve Genel Kurallar

 

III. Bölüm

İmgelemin Ahlak ve Bilgideki Gücü

IV. Bölüm

Tanrı ve Dünya

 

V. Bölüm

Ampirizm ve Öznellik

 

VI. Bölüm

İnsan Doğasının İlkeleri

 

Sonuç

Ereksellik

bottom of page