top of page
cot_mendime_kapak-1200.jpg
çöt mendime görsektimi vuru?
Franko Buskas

Şiir
Kapaktaki eser: Mağara Resmi, Meksika Sandia Mağarası, Paleolitik Çağ
Ekim 2010
ISBN 978 975 8686-55-1
83 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Freelife 210 gr, Enso creamy lux 70 gr

tükendi

Franko Buskas Ocak 2007 ile Kasım 2008 arasında ‘gak’ isimli bir fanzin çıkardı. Yaklaşık iki sene içerisinde yedi sayı çıkan fanzinde yer alan ‘bozuk şiirler’, kimi çevrelerce Türk şiiri için yenilikçi-avangart bir çıkış olarak yorumlandı.

‘gak’ serüveni boyunca Buskas ‘bozuk şiirler’inin yanı sıra, şiire katıştırılabilecek başka deneyim alanlarında da üretimlerde bulundu. ‘Bozuk şiirler’in habercisi olan bir tür ‘trans’ halinin yansımaları olarak görülebilecek ‘patlama risaleleri’ gak’ın ilk sayılarında yer aldı. Buskas’ın şiirsel mottolarını barındıran ‘patlama risaleleri’nin meali niteliğindeki şiirsel metinlerse, gak’ın her sayısında ‘şiir şeyi’ adı altında okuyucuya sunuldu. Bu metinler Franko Buskas’ın kendisine ve dolayısıyla şaire ve hatta insanoğluna seslenişi şeklinde kurgulanmış teorik bir bütünün parçalarıydı. ‘gak’ın beşinci sayısından itibaren Buskas, İstanbul’un çeşitli sokaklarına bir takım ‘tipografik grafitiler’ (stensiller) yaptı. Şiirin sokağa taşınması ve kolektif deneyime açık hale getirilmesi açısından önem taşıyan bu stensiller, Buskas tarafından ‘proaktif şiirler’ olarak adlandırıldı.
‘gak’ın son sayısına dek şiirsel ifadeyi sorgulayan, onu bozan ve farklı araçlarla yeniden kurmaya odaklanan Buskas’ın, şiirsel meselelere felsefeden politikaya, antropolojiden sosyolojiye ve hatta iktisada dek uzanan bir perspektifte yaklaşması; bunu yaparken son derece şaşırtıcı bir dil ve dünya kurabilmesi oldukça merak uyandırdı.
çöt mendime görsektimi vuru?, Franko Buskas’ın bu serüveni boyunca fanzininde yer verdiği şiirsel metinler ve eskizler dışında, Kasım 2008’den bu yana yazdığı şiirleri de içeren bir kitap.

 

foramenler açıktır

lomber lordoz üst lomber bölgede
hafif düzleşmiştir
disklerin sinyal intensiteleri
ve yükseklikleri normaldir
vertebra korpus yükseklikleri doğaldır
osteodestrüktif nitelikli sinyal değişimi
gözlenmemiştir

L5-S1 diskinde
minimal konveksite artışı izlenmektedir
epidural bası bulguları belirgin değildir
kanal çapları doğaldır
foramenler açıktır
T12-L1 düzeyinde
sol paramedian lokalizasyonlu
küçük disk protrüzyonu izlenmektedir
lezyon dural kese ön yüzünde
minimal bası oluşturmuştur
kanal çapları doğaldır
foramenler açıktır

distal kord ve konus medüllaris doğaldır
konus lokalizasyonu normaldir
diğer düzeylerde intervertebral diskler
ve kanal içi oluşumlar doğaldır
kanal çapları normaldir
foramenler açıktır

(Bir Lumbar Spinal MR tetkiki aynen aktarılmıştır. Rapordaki şiiri gören S.’dir.)

(kitaptan, s. 15-16)

bottom of page