top of page
Doxa_11_TR_LR.jpg
Doxa 11
Ocak 2014

Türkçe

Editör: Ayşe Orhun Gültekin
Kapaktaki eser: Irwin (Michael Benson ile birlikte), Black Square on Red Square, 16 mm filmden kare, 7 Haziran 1992
Çeviriler: Albina Ulutaşlı, Armağan Ekici, Nursu Örge, Soner Özdemir, Yavuz Oymak
Katkıda bulunanlar: Emre Koyuncu, Mehmet Nemutlu
ISSN 1306-3006
132 sayfa, 23,7 x 22 cm
300 tl

Opus
IRWIN  Mekânı Zaman olan Devlet

 

Highway
MARSHALL McLUHAN  Araç Mesajdır
LEWIS JOHNSON  Ağırlayanların Ağırlayanı: McLuhan, İletişim Araçları ve Çokluk
ARAS ÖZGÜN  McLuhanesk

Exit
LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY  Büyük şehrin dinamiği: Bir film senaryosu için eskizler

Architext
NIKOS A. SALINGAROS  Bilişsel Uyumsuzluk ve Uyumsuz Mimari: Doğruları Yadsımak için Yedi Taktik  [pdf]
KEMAL ARAN  Behruz Çinici İdealizmi

Sequence documents a joint action between the Irwin Group and Michael Benson on Red Square on June 7, 1992

bottom of page