top of page
spiyeni-800.jpg

Ethica Okumaları

Seminer dizisi

Konuşmacı: Ulus Baker
Yer: Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi vb.

2005-2006

 

Ekim 2005’te başlattığımız Ethica Okumaları Ulus Baker rehberliğinde 2006 yılı sonuna kadar yirmiden fazla oturum boyunca sürdürüldü.
Spinoza felsefesinin temel yapıtı olan bu metin, yapısı gereği teknik ağırlıklı bir okuma gerektirdiğinden, önermeler, kanıtlamalar, notlar vs. tek tek ele alınarak pratik hayattaki karşılıkları üzerinden enine boyuna tartışıldı. Okumaları yürütürken Latince orijinal metnin yanı sıra Fransızca, İngilizce ve Türkçedeki çevirilerden yararlanıldı. Katılımcıların çoklu yapısı – felsefe, hukuk, sosyoloji öğrencileri, akademisyenler, matematikçiler, modern dansçılar vs. – Spinoza felsefesinin tüm bir hayatı kucaklayabiliyor olmasının açık bir kanıtıdır.

bottom of page