top of page

Sanat ve Arzu Seminerleri – 2010

Seminer, film gösterimi, performans, konser, kitap

Katılımcılar: Ahmet Bülent Acar, Alber Nahum, Alper Şen, Alper Yılmaz, Alexandros Kioupkiolis, Anette Baldauf, Angela Harutyunyan, Ayreen Anastas, Bir+Bir Dergisi, Ceren Özselçuk, Express Dergisi, Georges Didi-Huberman, Halil Turhanlı, Jim Fleming, Karahaber, Raymond Bellour, René Gabri, Simon Reynolds, Siya Siyabend, Sönke Hallmann, Tiyatrolokomotif, Tolga Tüzün, Yannis Stavrakakis ve Zafer Aracagök

Mekanlar: İstanbul 2010 Kadırga Sanat Üretim Merkezi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Sanat Limanı

Destekleyenler: İstanbul 2010 AKB Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmenliği, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Point Hotel

17-20 Haziran, 23-26 Kasım, 3 Aralık 2010, 12 Nisan 2011

Ulus Baker’in 90’ların ortalarından başlayarak ölümüne kadar yaptığı çalışmalar Türkiye’de aynı dönemde gelişmeye başlayan deneysel iletişim sanatı edimleri için önemli bir kuramsal kaynak teşkil etmiş ve şu an bu alanda gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde üretimde bulunan birçok sanatçı ve eleştirmeni etrafında toplamayı başarmıştır. Bu çalışmalar, güncel felsefenin estetik alanındaki açılımlarını derinlikli olarak sorgulayan, modern toplumsal özne tasarımıyla aynı süreçte gelişen görsel-işitsel ifade biçimleri ve teknolojileri arasındaki geçişlerin izini süren, günümüz toplumsal dinamik ve ifade biçimlerini bu sorgulama aracılığıyla değerlendirmeye girişen ve bu bağlamda yaratıcı düşünceye açılımlar sağlayabilen bir birikim oluşturmakta. Seminer dizisinin çıkış noktası ve esin kaynağı, Baker’in 1998 yılı boyunca ODTÜ’de yürüttüğü, bu çalışmalar arasında ayrıcalıklı bir yeri olduğuna inandığımız, Sanat ve Arzu semineri olmuştur.
Bu çalışmayı bizim için önemli kılan, tasarladığımız projeye esin kaynağı ve çıkış noktası olarak almamızın nedeni, Baker’in bu seminerde işaret ettiği düşünsel izleklerin, çağdaş sanatsal edimleri ve kuramsal üretimleri takip edebilmeye ve anlamlandırabilmeye yönelik açılımları barındırıyor olması. Amacımız, bu kuramsal birikimi güncel sanat edimleriyle ilgili daha geniş bir kitlenin ilgisine sunarak bu önemli kaynağı paylaşmanın ötesinde, Baker’in seminerine konu ettiği temaların izleğinde atölye çalışmaları, performanslar, sergiler ve gösterimlerden oluşan bir seminer dizisi aracılığıyla toplumsal bilimler, felsefe ve sanatın kesiştiği alanlarda kuramsal ve yaratıcı işler üreten insanları bir araya getirmek ve böylelikle geleceğe yönelik bir tartışma zemini oluşturmak.
Bu seminer dizisi, çağdaş görsel sanatlar ve iletişim sanatları alanlarında yapılan üretimlerin hızla yoğunlaşıp geliştiği İstanbul’da, söz konusu gelişmeyi eleştirel boyutta yeterince değerlendirebilecek ve bu gelişmenin barındırdığı potansiyel edimleri besleyebilecek zengin bir kuramsal birikimin oluşturulmasına yönelik bir girişim olarak değerlendirilmeli.

Arzunun Halleri: Yaratıcı ve toplumsal özne tasarımlarına yönelik güncel kuramsal açılımları barındıran bir çerçeve.
Sanat ve Biyopolitika: Neo-liberal toplumsal iktidar aygıtları içerisinde sanatsal ve kültürel üretimin işlevlerini tartışmaya yönelik bir çerçeve.
Sanat ve Otonomi: Son yıllarda özellikle İstanbul’da ve diğer uluslararası merkezlerde, mevcut kurumsal üretim ve dolaşım düzenekleri dışında gerçekleştirilen ve bağımsız olarak örgütlenen sanatsal ve kültürel üretim inisiyatiflerin sunumuna ve eleştirel değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve.
İmgenin Halleri: Sinema ve fotoğraf sonrası gelişen, sayısal ve interaktif iletişim teknolojilerinin egemenliğinde kurulan yeni görsel-işitsel rejimlerin izini sürmeye yönelik bir çerçeve.

>  www.sanatvearzu.net

bottom of page