top of page

Ulysses ve Tutunamayanlar: Modern Epik Üzerine 
Konuşmacılar: Meltem Gürle – Armağan Ekici

“Edebiyat bir sağlıktır”

Yer: Cezayir Salon

Adres: Hayriye Caddesi No: 12 Galatasaray Beyoğlu

Tarih: 25 Eylül 2013, Çarşamba, 19:00

Meltem Gürle ve Armağan Ekici, 20. yüzyıl dünya ve Türkiye edebiyatının iki başyapıtından, Ulysses ve Tutunamayanlar‘dan yola çıkarak, Joyce ve Atay’ın epik gelenekle, Gılgamış’tan, Homeros’tan başlayarak kadim metinlerle kurdukları ilişkiler, kullandıkları modernist yazı teknikleri ve çağdaşlarıyla bağlantıları, tek bakış açısına ve tek bir hikayeye bağlı kalmayı reddeden çoklu perspektifleri, hayatı tüm kapsamıyla anlatmak için başvurdukları yöntemler üzerine konuştular. Joyce ve Atay’ın yaşadıkları dönemin çalkantılarına; miras aldıkları, kısmen benimseyerek, kısmen alayla, kısmen dönüştürerek cevap verdikleri kültür geleneğine, yerlilik-yabancılık ikilemlerine yaklaşımlarını ele aldılar.

“Stephen’ın belli ki canı sıkılmıştı, söylediğini tekrarlayıp kahve ya da her ne ad takıyorsanız o sıvının kabını bir kenara, pek de kibarca olmayan bir tavırla iteledikten sonra ekledi:
– Memleketi değiştiremiyoruz. Bari konuyu değiştirelim.”

James Joyce, Ulysses, Armağan Ekici (çev.), Norgunk, 2012, s. 618.

“Peki insan? İnsan ne olacak? Onu kim değiştirecek? Değiştirmek ne kelime? Şu, divandan kolu sarkan orospunun kırmızı boyalı kırık tırnağının bir parçasını dahi taklit etmek kimin haddine? Bütün o göz boyayıcı kalabalığınızla onun tırnağının ucu olamazsınız: yeniden yapamazsınız o parçayı. Bu kurum, bu gösteriş neden o halde? Dışarı! Herkes dışarı!”

Oğuz Atay, Tutunamayanlar, İletişim Yayınları, 4. baskı, 1985, s. 242.
 

bottom of page