top of page
foucault_kapak-1200.jpg
Foucault
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım & Emre Koyuncu
Kapaktaki eser: Henri Michaux
1. baskı, Nisan 2013
2. baskı, Temmuz 2019
ISBN 978 975 8686-71-1
142 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enso creamy lux 70 gr
Orijinal başlık: Foucault
90 tl

Deleuze’ün Foucault’nun ölümünden iki yıl sonra yayımladığı bu kitap aslında bir yas çalışması değil, belki de bir düşünürün bir çağdaşı için yazdığı en kapsamlı değerlendirmelerdendir. Bu kitabın en çarpıcı yanlarından biri Foucault’nun felsefesine tam orta yerinden dalması ve ısrarla hep burada kalmasıdır. Bu çalışma, Deleuze’ün diğer tüm çalışmaları gibi, kendi rizomatik ve nomadik yaklaşımını ortaya koyan “ortadan başlamak” düşüncesinin ete kemiğe bürünmüş halidir ve bu anlamda ne bir Foucault’ya giriş ne de Foucault’dan çıkıştır. Foucault’yu açıklamaktan ziyade Foucault’nun felsefesini farklı şekillerde katlayarak neler yapılabileceğini gösterir. [...]

Deleuze’ün Foucault’yu okuması esasında bir düşünürün bir düşünürü okumasına ilişkin çok şey söyler. Foucault’yu çözümlemeye gitmekten veya yöntemini sözde “uygulamak”tan ziyade ortaya koyduğu problemlerin düşünmek açısından nasıl bir yenilik getirdiğinin ve bu yeniliğin günümüz için ne ifade ettiğinin altını çizer. Bunu yaparken düşüncenin bir “pratik” olarak ortaya konması hem Foucault’nun hem Deleuze’ün düşüncelerinin içkinliğinin adeta kaçınılmaz sonucudur. [...]

Deleuze’ün bu çalışması yalnızca Foucault’nun değil, Deleuze’ün de pırıltısını görmek, daha da yakından ve belki bütün çıplaklığıyla görmek için, en güzel zaman.

(Çevirmenin önsözünden)

İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Önsözü
Çevirmenin Notu

ÖNSÖZ

ARŞİVDEN DİYAGRAMA
Yeni Bir Arşivci (Bilginin Arkeolojisi)
Yeni Bir Kartograf (Gözetleme ve Cezalandırma)

 

TOPOLOJİ: “BAŞKA TÜRLÜ DÜŞÜNMEK”
Katmanlar veya Tarihsel Formasyonlar: Görünür Olan ve Söylenebilir Olan (Bilgi)
Stratejiler veya Katmanlaşmamış Olan: Dışarının Düşüncesi (İktidar)
Katlamalar veya Düşüncenin İçerisi (Özneleşme)

 

EK: İnsanın Ölümü ve Üstinsan Üzerine

bottom of page