top of page
bacon_kapak-1200.jpg
Francis Bacon:
Duyumsamanın Mantığı
Gilles Deleuze

Felsefe, Sanat
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çevirenler: Can Batukan
& Ece Erbay Nahum
Kapak fotoğrafı: Francis Bacon
1. baskı, Nisan 2009

2. baskı, Temmuz 2020

ISBN 978 975 8686-48-3
143 + 16 renkli sayfa, 15 x 21,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr,

Garda Kiara 110 gr
Orijinal başlık: Francis Bacon. Logique de la sensation

tükendi

Bedenin ressamıdır Bacon, acı çeken tüm et parçalarının, dağılmış suratların, başların, kellelerin,  organsız bedenlerin ressamı. Evet, o da İrlandalı, tıpkı bedenlerin tuhaf hareketlerinin bütün bir kataloğunu çıkarmış olan Beckett gibi (Deleuze’ün şu İrlandalıları…).

“Beckett’in Kişileriyle Bacon’ın Figürleri arasındaki ortak tablo, aynı İrlanda: Yuvarlak, tecrit eden, kişisizleştirici…”

Küplerin, paralelyüzlerin içinde tecrit edilmiş figürler hep bir delikten, bir yarıktan akıp gitmeye meylederler Bacon’da: kaçıp kurtulmak… ya da “tuhaf” bir atletizm aracılığıyla konturları esnetmek: temsili olandan, figüratif,  illüstratif, naratif olandan sıyrılmak: görünmez kuvvetleri resmetmek.
Ressamın beyaz bir yüzey karşısında olduğunu düşünmek hatadır, diyor Deleuze.

bottom of page