top of page
hayvan_ve_insan_dunyalari_kapak_800.jpg

Dizginlenemez bir Kant hayranı olan Uexküll’ün çalışmalarında dikkat çeken hususlardan biri yeni kavramlar yaratmaya ve mevcut olanları eğip bükmeye olan tutkusudur. Uexküll için biyoloji hayatın bilimidir ve bu sebeple canlıların anlamlar dünyasını hakkıyla ifade edecek kavramsallaştırmalara ihtiyaç kaçınılmazdır. Elinizdeki bu kitap da bu ihtiyaçları karşılama gayreti taşıyor. 

Uexküll bu faaliyeti bir oyun gibi icra eder. Birçok kavram çifti işe koşulmuşsa da anlamın oluşmasında öne çıktığını düşündüğü algılamak [merken] ve etki etmek [wirken] faaliyetleri üzerine kurulu bir kavrayış inşa eder. 

Bu kavramların belki de en önemlisi “umwelt”tir. Basit bir çevre anlamından uzaklaştırılarak, organizmaların öznel semiyotik dünyalarını ifade etmek için kullanılan kavramın tercümesinde bir mutabakat söz konusu değildir. Birçok dünya türünden biri olduğunu imleyebilmek ve farklı döngülerin tertibatındaki pozisyonunu vurgulayabilmek için kavramı “çevreleyen-dünya” ile karşılamayı tercih ettik. Ancak kavramın anglofon biyosemiyotik camiada çoğunlukla “umwelt” olarak, yani Almanca orijinaliyle kullanıldığını ve bu kavramın Uexküll ile yepyeni bir anlam kazandığını akılda tutmak iyi olacaktır. 

(Çevirmenin Notu'ndan)

Kısacası sorduğumuz soru şudur: Kene makine midir yoksa makinist mi? Sadece bir nesne midir, yoksa özne mi?

Fizyoloji kenenin bir makine olduğunu ilan edecek ve merkezi sinir sisteminde bir kumanda aygıtı aracılığıyla birbirine bağlı reseptörlerin, yani duyu organlarının, ve efektörlerin, yani edimsel uzuvların, kene üzerinde ayırt edilebileceğini söyleyecektir. O tamamen bir makinedir; makinistin esamesi okunmaz.

“Hata yapılan yer tam olarak burasıdır” diye cevaplayacaktır biyolog, “kenenin vücudunun tek bir parçası bile makine özelliği taşımaz, aksine makinistler her tarafta etkin haldedir.”

(J. von Uexküll)

İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Notu, 7 

Önsöz, 9

Giriş, 13

Çevreleyen-Dünya Mekânları, 23

En Uzak Düzlem, 39

Algı Zamanı, 45

Basit Çevreleyen-Dünyalar, 49

Algı İşareti Olarak Form ve Hareket, 55

Hedef ve Plan, 63

Algı İmgesi ve Etki İmgesi, 69

Tanıdık Yol, 77

Ev ve Yurt, 83

Yoldaş, 91

Arayış İmgesi ve Arayış Tonu, 97

Büyülü Çevreleyen-Dünyalar, 102

Farklı Çevreleyen-Dünyalarda Nesneye Dönüşen Özne, 111

Sonuç, 117

Hayvan ve İnsan Dünyalarında Keşif Gezileri
Jakob von Uexküll

Bilim
Çeviri: Eylül Alnıaçık

Redaksiyon: Pınar İçli
Kapaktaki desen: Cüce karganın tanıdık yolu 

1. baskı, Nisan 2023

ISBN 978 625-7917-21-6
118 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: 
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten

115 tl

bottom of page