top of page

Sarkis iki film

Sarkis'in "başlangıçta, ateş" ve "başlangıçta belge, başlangıçta müzik" adlı iki filmi Norgunk tarafından düzenlenen gösterimle 11 Eylül - 11 Ekim 2013 tarihleri arasında maumau'da izleyicilere sunuldu. Sarkis'in kırk filminin sinopsisini içeren sınırlı sayıda basılmış bir kitap bu gösterime paralel olarak yayımlandı.

>  Sarkis, Sinopsis, Eylül 2013, 48 sayfa.

başlangıçta, ateş, 1.8.2002, 4 dakika 49 saniye.
Kamera boş bir arsada yanmakta olan kamyon lastikleri yığını etrafındaki çocukları ve delikanlıları gösteren renkli bir fotoğraf üzerinde gezinir. Bir aralık, yeşile boyalı bir parmak alevlere yaklaşır: gökgürültüsü duyulur... 

başlangıçta belge, başlangıçta müzik, 28.5.2009, 2 dakika 46 saniye.
Kamera Margaret Bourke-White’ın bir Nazi ailesinin intiharını gösteren siyah-beyaz bir fotoğrafı (1945) üzerinde, John Coltrane’in müziği (1966) eşliğinde dolaşır.

bottom of page