top of page
2Y1S_kapak-1200.jpg
İki Yılda Bir Sanat
Bienal Yazıları 1987-2003
Beral Madra

 

Sanat eleştrisi
Editör: Ayşe Orhun Gültekin
Kapaktaki eser: Sarkis
Eylül 2003
ISBN  978 975 8686-06-2
221 sayfa, 32 sayfa renkli illüstrasyon

15 x 21,5 cm
Havana 300 gr, Enso 80 gr, Mat kuşe 170 gr

tükendi

Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının gelişim sürecinde dönüm noktası sayılabilecek Uluslararası İstanbul Bienali’nin kuruluşuna katkıda bulunan ve ilk iki etkinliğin genel koordinatörlüğünü üstlenen küratör ve sanat eleştirmeni Beral Madra’nın İstanbul, Venedik ve Kahire Bienalleri üzerine kaleme aldığı yazıları biraraya getiriyor İki Yılda Bir Sanat.
İstanbul Bienali’nin belleği olarak da tanımlanabilecek ilk bölümdeki metinlere, bu etkinliklere katılan çeşitli sanatçı ve küratörlerle yapılmış söyleşiler eşlik ediyor. Bu bölüm, İstanbul Bienali’nin kuruluşundan 2003 yılına kadar aldığı yolu izlemek, bienal fikri etrafında yapılan tartışmaları ve görev alan küratörlerin yöntem farklılıklarını değerlendirmek bakımından özellikle önem taşıyor.
İkinci bölüm, Beral Madra’nın 43. Bienal’den 50. Bienal’e kadar kimi zaman sanat eleştirmeni, kimi zamansa ‘Türkiye Pavyonu’ küratörü olarak katıldığı Venedik Bienalleri üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor.
İki Yılda Bir Sanat’ın son bölümü, 7. Kahire Bienali’ne konuşmacı olarak katılan Beral Madra’nın bu etkinlik hakkındaki düşünce ve gözlemlerini içeren uzun ve çok yönlü bir metinden oluşuyor.

bottom of page