top of page
muzakereler_kapak-1200.jpg
Müzakereler
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ulus Baker
Kapaktaki eser: Tiraje
1. baskı, Şubat 2006

3. baskı, Temmuz 2020
ISBN 978 975 8686-28-5
188 sayfa, 15 x 21,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Pourparlers

130 tl

Deleuze'e göre felsefe tıpkı bilim ve sanat gibi bir yaratım alanıdır. Filozofun işi kavramlar yaratmaktır, bunu yaparken yeni sözcükler türettiği olur, kimi zaman da kullanılagelen yerleşik sözcükleri, terimleri düşüncenin akışına göre eğip büker. Zaten her kavram bir kıvrımdır, düşüncenin katlanış biçimlerini değiştiren yeni bir güzergâhtır.

"O zaman; felsefe, sanat ve bilim, karşılıklı yankılanma ilişkileri ve değiş tokuş ilişkileri içine girerler, ama her defasında öze ilişkin sebeplerle. Kendi evrimleri uyarınca birbirlerinin içine girerler. O halde bu anlamda felsefeyi, sanatı ve bilimi, durmadan iç içe giren, birbirine yabancı melodik çizgi türleri olarak ele almak gerekir. Felsefenin burada hiçbir sözde düşüncesel üstünlüğü yoktur ve bu nedenle yaratım açısından da aşağı kalır yanı yoktur. Kavramlar yaratmak, yeni görsel, sesli kombinasyonlar yaratmak ya da bilimsel fonksiyonlar yaratmak kadar zordur. Görülmesi gereken, çizgiler arasındaki iç içe geçme hareketinin karşılıklı gözetim ya da düşünceye bağlı olmadığıdır. Başka yerden gelen yaratıcı bir hareketi izlemeyi görev edinmiş bir disiplin, her tür yaratıcı rolü bir kenara bırakacaktır. Önemli olan asla komşunun hareketine eşlik etmek değil, her zaman kendi hareketini yapmak olmuştur. Kimse başlamazsa, kimse hareket etmez. İç içe geçmeler değiş tokuş da değildir: Her şey verme ya da kapmayla gerçekleşir."

Müzakereler, Deleuze’ün tüm felsefi yapıtını kateden metinler ve söyleşilerle kurulmuş bir güzergâh-kitap.

 

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM: Anti-Oedipus’tan Bin Yayla’ya
Sert Bir Eleştirmene Mektup
Anti-Oedipus Üzerine Mülakat
Bin Yayla Üzerine Mülakat

II. BÖLÜM: Sinemalar
Altı Defa İki (Godard) Üzerine Üç Soru
Hareket-İmge Üzerine
Zaman-İmge Üzerine
“Muhayyel” Üzerine Kuşkular
Serge Daney’ye Mektup: İyimserlik, Kötümserlik ve Seyahat

III. BÖLÜM: Michel Foucault
Şeyleri Yarmak, Kelimeleri Yarmak
Sanat Yapıtı Olarak Yaşam
Foucault’nun Bir Portresi

IV. BÖLÜM: Felsefe
Şefaatçiler
Felsefe Üzerine
Leibniz Üzerine
Réda Bensmaïa’ya Spinoza Üzerine Mektup

V. BÖLÜM: Politika
Denetim ve Oluş
Denetim Toplumları Üzerine Ek

bottom of page