top of page
pera_ressamlari_kapak-1200.jpg
Pera Ressamları – Pera Sergileri: 1845-1916
Sergi kataloğu

Sanat tarihi
Türkçe / Fransızca
Editör: Ayşe Orhun Gültekin
Metin: Seza Sinanlar
Nisan 2010
84 sayfa, 15 x 22 cm
Mat kuşe 135 gr

tükendi

Osmanlı İmparatorluğu genelinde yoğunluklu olarak XIX. yüzyılda yaşanan değişimlerin bir nevi doğal laboratuarı konumundaki Pera, pek çok yenilik için olduğu gibi resim sanatı için de bir üretim ve sergileme yeri olmuştu. Sanatçıların yerleşmek için Pera’yı seçmiş olmaları, ilk özel Akademi’nin Pera’da kurulması gibi birbirini tamamlayan unsurlar Pera’yı XIX. yüzyılın dünya çapında önemli sanat merkezlerinden biri kılmıştı.
1850’lerde tek tük vitrinlerde bir ya da birkaç resmin teşhiriyle başlayan bu serüven, yüzyıl biterken büyük otellerin salonlarında açılan kişisel sergiler, ve ardından Paris’le özdeşleşmiş “Salon” adı verilen kalabalık karma sergilerin düzenlenmesiyle gelişti. Pera, Paris gibi hareketli, canlı bir üretim ve gösterim merkeziydi. Resim alanında ise Pera’da özel bir ortamın yaratılmasında kuşkusuz bazı isimlerin büyük katkısı olmuştu.
Bu sergi kataloğu Pera’daki resim ortamına katkı sağlamış kişileri isimleri, atölyeleri ve eserleriyle hatırlamayı amaçlarken bir yandan da belki de ilk defa bu kişileri kendi aralarındaki ilişkileri, işbirliğine dönüşen dostlukları ve çatışan fikirleri üzerinden değerlendirme fırsatı sunuyor.

>  Pera Ressamları – Pera Sergileri: 1845-1916 sergisi

bottom of page