top of page
Spinoza-pratik-felsefe_kapak_lr.jpg
Spinoza: Pratik Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Alber Nahum
Kapaktaki eser: Tiraje
1. baskı, Şubat 2005
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ekim 2011
5. baskı, Ekim 2022
ISBN 978 975 8686-22-3
159 sayfa, 13,5 x 219,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Spinoza. Philosophie pratique
130 tl

Deleuze’ün Spinoza yorumu, kendisinden sonraki Spinoza okumalarını derinden etkilemiştir. İyilik-kötülük yoktur, iyi ve kötü karşılaşmalar vardır. Ve bunların sonuçları olan sevinçli ya da kederli etkilenişler. Evet, bu kadar yalın, ama yalın olduğu ölçüde dolu ve güçlü bir felsefe.
Deleuze’e göre filozofların prensidir Spinoza:

“O, son derece gelişmiş, sistematik ve bilgince kurulmuş olağanüstü bir kavramsal aygıtı olan bir filozoftur; ama bununla birlikte en üst düzeyde dolaysız ve hazırlıksız bir karşılaşmanın nesnesidir, öyle ki filozof-olmayan biri ya da her türlü kültürden yoksun biri ondan apansız bir aydınlanma, bir ‘şimşek’, bir parıltı devşirebilir. Spinozacı olunduğunun keşfedilmesi gibidir bu; Spinoza’nın ortasına varılır, sistemin ya da bileşimin içine çekilinir, sürüklenilir. Nietzsche, ‘çok şaşırdım ve sevindim… Spinoza’yı nerdeyse hiç tanımıyordum, eğer şimdi ona gereksinim duymuşsam, içgüdüsel bir edimin sonucudur bu’, diye yazarken, sadece bir filozof olarak konuşmaz, belki de özellikle bir filozof olarak konuşmaz.”

 

İÇİNDEKİLER

 

Birinci Bölüm: Spinoza’nın Hayatı
İkinci Bölüm: Etika’nın Bir Ahlaktan Farklılığı Üzerine
Üçüncü Bölüm: Kötülük Mektupları (Blyenbergh ile Yazışma)
Dördüncü Bölüm: Etika Temel Kavramlar Dizini
Beşinci Bölüm: Spinoza’nın Evrimi (Anlama Yetisinin Düzeltilmesi ’nin Tamamlanmamışlığı Üzerine)
Altıncı Bölüm: Spinoza ve Biz


[Deleuze-Spinoza Lügatçesi]

bottom of page