top of page
DAVA_afis-800.jpg

Deleuze ve Sinema III

Film gösterimi: Dava / Orson Welles
1962, s/b, 118′

Yer: santralistanbul, E1-207

Gösterim tarihleri:

16 Mayıs 2014, Cuma, 16:00

23 Mayıs 2014, Cuma, 16:00

30 Mayıs 2014, Cuma, 16:00

Yayın: Enis Batur Davalı


Afiş tasarımı: Bülent Erkmen

Bilgi Sinema Kulübü işbirliğiyle
www.bilgisinema.com

Düzenleyen: Norgunk

 

“Orson Welles genellikle, oluşturulan iki hareket betimler, bunlardan biri yol yol, aralıklı, uzayıp giden bir tür kafes içinde yatay, doğrusal bir kaçışa; öbürü ise dikey ekseni yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı bir işleyiş halindeki dairesel bir yola benzer. Eğer bu hareketler zaten Kafka’nın edebi yapıtına can veren hareketlerse, o zaman Welles’in Kafka’yla, Dava [Le Procès] filmine indirgenemeyecek, ama aynı zamanda Welles’in doğrudan doğruya Dava’nın yazarıyla yüzleşmeye neden ihtiyaç duyduğunu da açıklayacak bir yakınlığı olduğu sonucunu çıkarabiliriz […]”

Gilles Deleuze, Sinema I: Hareket İmge, Soner Özdemir (çev), Norgunk, 2014, s. 36-37.

 

“Paramparça mekânlar, zamanlar, imgeler gelip bölünmez bir bütünlük yaratmışlardır: Deleuze’ün bu olağanüstü harmanlama tekniğini didiklerken kurgu işlemine odaklanışı, film sonunda masada yapılır, Orson Welles’in gerçeği (bir kez daha) bütün hallerinde yoklamasıyla bağlantılı: Her ne demekse düz gerçek, mayasına işlemiş olan her tür ‘versiyon’uyla, sanrıdan karabasana, Dava’nın farklı tabakalarında Suç-lu-luğun biçimsiz biçimine oturmasını sağlar. Sayısız daktilo makinasının tuşlarından doğan uğultunun arasından geçen Josef K., kendi tutanağına doğru sürüklenir. İşleyip işlemediğini bilmediği, bilemeyeceği suçu iplerine dolandığı ağın merkezinde işlenmektedir.”

Enis Batur, Davalı, Norgunk, 2014, s. 13-14.

bottom of page