top of page
hayvanlarin_politika-1200.jpg
Hayvanların Politika Hakkında Bize Öğrettikleri
Brian Massumi

Felsefe
İngilizceden çeviren: Emre Sünter
Kapaktaki eser: Tiraje
1. baskı, Temmuz 2020
ISBN 978 625-7917-03-2
190 sayfa, 15 x 21,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: What Animals Teach Us About Politics

120 tl

İnsanın en büyük yanılgısı kendini diğer canlı türlerinden üstün görmesidir. Akıl yürütme, yaratıcılık ve özellikle hayalgücü gibi gelişmiş yetilerini dünyaya hükmetme araçlarına dönüştürerek köreltmiş, bunun sonucu olarak da yaşam skalasındaki doğal yerini yitirmiştir. O artık etkin değil tepkiseldir, karşıtlıklar üretmeden kendi gücünü (aslında güçsüzlüğünü) hissedemez, o artık iktidar bağımlısı, akışsız, yaşamasız, kendisine kapatılmış, erk sahibi bir köledir. Doğanın ahengini bozmuş, bireysel özgürlükleri hiçe saydığı ölçüde toplumsal bölüşmeyi de sakatlamaktan geri durmamıştır. İşte bu yüzden, Massumi’nin bütün kitap boyunca göstermeye çalıştığı gibi, hayvanlardan (bitkilerden de) politika hakkında öğreneceği çok şey vardır. 
Kendimizi geri kazanmanın yolu, kapatıldığımız kimliklerden yakamızı kurtarıp yeni özgürlük alanları inşa etmekten geçiyor.  

İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Notu

Hayvanların Politika Hakkında Bize Öğrettikleri

EKLER

1. Kuyruğunu Sağa Sola Sallayan Bir Sıçan Gibi Yazmak 

2. Oyunun Zoo-lojisi

3. Hayvan Hakkında Kaçınılması Gereken Altı Tez

Kaynakça 

Dizin  

bottom of page