top of page
ickinlik_kapak-1200.jpg
İçkinlik Demokrasisi
Deleuze ve Politik Felsefe
Efe Baştürk

 

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Kapaktaki eser: Henri Michaux
Ocak 2018
ISBN 978 975 8686-89-6
174 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enso creamy lux70 gr
50 tl

Deleuze’e başvurmadan politik felsefe mümkün müdür? Efe Baştürk’ün "İçkinlik Demokrasisi" üst başlığını verdiği çalışması bu kaçınılmaz soruyu gündeme getirerek tartışmaya açıyor. Deleuze’ün Platon ve Hegel'e karşı duruşunun işlendiği ilk bölümde, "molar-felsefe" ve "diyalektik aklın olumsuzlayıcı işlevi”nin karşısına iki farklı göçebe çizgi çıkarılıyor. İkinci bölümde ise; Althusser, Rancière ve Nancy gibi Deleuze’ün çağdaşı filozoflar üzerinden Deleuze’ün politik felsefesinin etkileşim alanları gözler önüne seriliyor.

"Egemenlik, der Deleuze, bir kuvvet ilişkisinin tekrar edilmesinden devşirilir. Fakat burada görmemiz gereken ayrıntı şudur: her egemenlik ilişkisi bir taklide dayanır, çünkü onun kendi bedeni yoktur. Bizim bedenlerimizde, bedenlerimizle ve tüm bedenleri katetmek suretiyle işler. Deleuze’ün tüm dikkati buraya yönelmiştir aslında: dikey düşüncenin yataylıktaki dinamik hareketi."

Dünyaya inanmak, asıl mesele bu.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ: BİR FELSEFENİN MONOGRAFİSİ ÜZERİNE

BİRİNCİ BÖLÜM: MOLAR-DÜŞÜNMEYE KARŞI GÖÇEBE ÇİZGİLER

I. Devlet-düşüncenin Kökeni: Platon ve Molar-felsefe
II. Devlet-düşüncede Hegel Momenti: Diyalektik Aklın Olumsuzlayıcı İşlevi
III. Göçebe Çizgiler
Birinci Göçebe Çizgi: Stoik Müdahaleler
İkinci Göçebe Çizgi: Söylev Monografisi

İKİNCİ BÖLÜM: GÜNCEL MÜDAHALELER
I. Spinozacı Bir Temel
II. Yüzeyde Biyopolitik Dolaşımlar (Göçebe-Etik)
III. İçkinlik Demokrasisi (Göçebe Var-oluş Olarak Dünyasallaşma)

SONUÇ: DELEUZE OLMAKSIZIN POLİTİK FELSEFE MÜMKÜN MÜDÜR?

bottom of page