top of page
Ses_Isciligi-2_kapak-800.jpg

20. yüzyılın önde gelen bestecilerinden Paul Hindemith’in çağdaş müzik kuramı ve 20. yüzyıl müzik hareketi üzerine büyük ışık düşüren kapsamlı kitabı Ses İşçiliği. Çoksesli Müzikte Temel Kompozisyon Eğitimi ilk yayınlanışından 70 yıl sonra Türkçede.
Almanya’da Nazizmin yükseldiği yıllarda Türkiye’ye gelerek Ankara Konservatuvarı’nın kuruluşuna önemli katkılarda bulunmuş olan Hindemith yüzyıl müziğinin Stravinski, Schönberg, Bartok ile aşmaya çalıştığı krizi en gözüpek biçimde göğüsleyen müzik adamlarından biriydi.
Türkiye’de müzik yayıncılığı alanında önemli bir kilometre taşı ve yetkin bir tartışma zemini oluşturacak olan Ses İşçiliği tüm müzik okurları için vazgeçilmez bir referans niteliği taşıyor.

(Sunuştan, 2007)

İÇİNDEKİLER


Çevirenin Notu / Yavuz Oymak 
Okur İçin 69 Yıl Sonra Bir Hindemith Portresi / Mehmet Nemutlu

BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ

 

İKİNCİ BÖLÜM: SES ORTAMI
1 Genel Düşünceler
2 Doğuşkanlar 
3 Doğuşkan Dizilerinin Doğası 
4 Üç-beş Akoru 
5 Gam Oluşumuna Giden Yollar
6 Tampere Akort 
7 Daha Önceki Gam Oluşturma Girişimleri 
8 Yeni Öneri 
9 Yedinci Doğuşkan 
10 Kalan Seslerin Elde Edilmesi 
11 Koma 
12 Genel Değerlendirme 
13 İleriye Bakış 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAPITAŞLARININ DOĞASI

1 Birinci Dizi 
2 Bileşke Sesler 
3 Çevrimler 
4 Aralık Kökleri 
5 Minör Üç-beş Akoru 
6 İkililer ve Yedililer; Triton 
7 Aralıkların Önemi 
8 Aralıkların Armonik ve Ezgisel Değerleri 
9 Konvansiyonel Armoni Kuramı 
10 Akor Çözümleme 
11 Akor Gruplarının Alt-grupları 
12 Akorların Değerleri 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARMONİ

1 Art Arda Gelen Akorlarda Devinim 
2 İki Sesli Çerçeve 
3 Armonik Dalgalanma 
4 Akor Bağlantılarındaki Devinimin Kök-yürüyüşüyle Anlatımı 
5 Tritonlu Akorlar İçeren Yürüyüşler 
6 Aile İlişkileri: Tonal Alanların Yaratılması 
7 Kadans 
8 Daha Geniş Boyutlu Armonik İlişkiler: Derece-yürüyüşü 
9 Modülasyon 166 10 Atonalite ve Politonalite 
11 Bir Uygulama 
12 Akor Dışı Sesler 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: EZGİ

1 Ezgi Öğretisi 
2 Akorlarla İlinti 
3 Ezgide Derece-yürüyüşü 
4 İkililer 
5 Basamak-yürüyüş 
6 Sonuç 

 

ALTINCI BÖLÜM: ÇÖZÜMLEMELER

1 Dies irae (Gregoryen Ezgi), Ezgisel Çözümleme 
2 Guillaume de Machaut, Balad “Il m’est avis”, Tam Çözümleme 
3 J. S. Bach, Üç Sesli Envansiyon, Fa Minör, Armonik Çözümleme 
4 Richard Wagner, “Tristan ve Isolde”, Prelüd, Armonik ve Ezgisel Çözümleme
5 İgor Stravinski, Piyano Sonatı 1924, Birinci Bölüm, Armonik Çözümleme
6 Arnold Schönberg, Klavierstück, Opus 33a, Armonik Çözümleme
7 Paul Hindemith, “Mathis der Maler”, Prelüd, Tam Çözümleme

Do’dan Türetilen Sesler Tablosu (Kromatik Gam)
Akor Grupları Tablosu
Dizin

Ses İşçiliği
Çoksesli Müzikte Temel
Kompozisyon Eğitimi
Paul Hindemith

Müzik
Editör: Mehmet Nemutlu

Sunuş: Mehmet Nemutlu
Çeviri: Yavuz Oymak
Kapak Deseni: Athanasius Kircher,

Musurgia Universalis, 1650

1. baskı, Nisan 2007

3. baskı, Temmuz 2022
ISBN 978 975 8686-33-9
245 sayfa, 16,5 x 23,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Unterweisung im Tonsatz

240 tl

bottom of page